Polityka Prywatności Intact Group Sp. z o. o.

Dbamy o wysoką jakość naszych usług, dlatego Twoje dane są bezpieczne.

I. Informacje ogólne:

 1. Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady gromadzenia i wykorzystywania danych dostarczanych przez użytkownika serwisów dostępnych pod adresem: https://www.targimlodejpary.plhttps://www.bilety.targimlodejpary.plhttps://wystawcy.targimlodejpary.pl
 2. Politykę prywatności należy odczytywać komplementarnie z:
  1. Regulaminem sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Intact Group Sp. z o. o. (dostępnym pod adresem: https://www.bilety.targimlodejpary.pl),
  2. Regulaminem przeznaczonym dla podmiotów uczestniczących w targach organizowanych przez Intact Group Sp. z o.o. w charakterze wystawców lub innych podmiotów występujących na wspomnianych wydarzeniach w charakterze komercyjnym (dostępnym pod adresem: https://www.wystawcy.targimlodejpary.pl.pl),
  3. Regulaminem programu lojalnościowego dla wystawców Intact Group Sp. z o.o. (dostępnym pod adresem: https://www.wystawcy.targimlodejpary.pl.pl), – zależnie od wykorzystywanej usługi.
 3. Intact Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej polityce, o których każdorazowo użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, o ile to będzie technicznie możliwe.
 4. Polityka wchodzi w życie z dniem 07.08.2018 r.

II Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Intact Group Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569893, NIP 7010499513, REGON 362189296, właściciel portalu dostępnego pod adresem: https://www.targimlodejpary.pl

III Dane kontaktowe:

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem! Wystarczy napisać na wskazany poniżej adres e-mail:

IV Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Przetwarzanie danych w związku zamówieniem powierzchni targowej oraz w związku udziałem w programie lojalnościowym

Cel: zawarcie i realizacja umowy związanej z organizacją targów oraz korzystanie z serwisu do zamówień powierzchni targowej, w tym dla celów realizacji programu lojalnościowego – art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Przetwarzanie danych na potrzeby sprzedaży biletów

Cel: zawarcie i realizacja umowy związanej z sprzedażą biletów oraz korzystanie serwisu do zamówień biletów – art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Ponadto w ramach w/w usług przetwarzanie danych odbywa się w następujących celach:

Cel: jako administrator przetwarzamy Twoje dane w usprawiedliwionym interesie w zakresie nw. czynności – w zakresie czynności analitycznych dot. analizy korzystania z portalu internetowego, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych lub na potrzeby udokumentowania czynności związanych z zawieraniem umowy w celu obrony naszych roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Cel: realizacja obowiązków prawnych (rozliczenie sprzedaży usług oraz produktów) związanych przepisami prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

V. Okres przechowywania:

 1. Przez okres trwania umowy oraz związany z nią okres przedawnienia roszczeń jaki wynika z przepisów kodeksu cywilnego;
 2. Do czasu zgłoszenia sprzeciwu w związku z marketingiem bezpośrednim;
 3. Do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze (np. Obowiązek przechowywania dokumentów rozliczeniowych)

VI. Źródło pozyskania danych:

Gromadzimy dane, które nam dostarczasz za pomocą formularza.

Niektóre dane są nam dostarczane za pośrednictwem plików Cookies oraz innych technologii, niemniej jednak stosujemy wszelkie możliwe metody w celu podwyższania poziomu prywatności użytkowników, jakie oferują dostawcy narzędzi wykorzystujących wspomniane technologie.

Zasady wykorzystywania przez nas plików “Cookies” oraz innych technologii zamieszczone zostały w niżej.

VII. Zautomatyzowane przetwarzanie:

Niektóre dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

VIII. Czy Twoje dane będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

W zakresie opisanych powyżej danych, w tym plików “Cookies” oraz obsługi powiązanych z nimi narzędzi służących do ich analizy, w niektórych przypadkach ma miejsce przekazywanie tych danych na serwery w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane te będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

IX. Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe?

Do podmiotów, którym przekazujemy dane można zaliczyć:

 1. Organy nadzorcze, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;
 2. Podmioty świadczące nam usługi związane realizacją obsługi prawnej, windykacji oraz obsługi w zakresie zobowiązań podatkowych (m.in: księgowość);
 3. Banki oraz pośredników w zakresie realizacji płatności;
 4. Dostawcy systemu informatycznego zarządzania treścią serwisu luva.pl, dostawcy usług IT, hostingu;
 5. Dostawcom systemów informatycznych i oprogramowania oraz serwisowania sprzętu;

X. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia między nami umowy. Nie masz oczywiście obowiązku podania tych danych, niemniej nie będziemy rozpocząć współpracy.

XI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych:

Jakie dokładnie uprawnienia Ci przysługują:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych.

W zakresie, w którym wykorzystujemy udzieloną przez Ciebie zgodę (np. względem przetwarzania danych osobowych czy świadczenia określonych usług) w każdym czasie przysługuje Ci prawo do jej wycofania, a tym samym zakończenia takiego stosunku.

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat przetwarzania danych przez Intact Group Sp. z o.o. napisz na adres: administrator@targimlodejpary.pl

XII. Polityka plików Cookies:

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.

Poniżej znajdziesz opis technologii, które używamy oraz rodzaje plików, które gromadzimy. Przede wszystkim dowiesz o celach, w których je wykorzystujemy oraz jak możesz zmienić ustawienia, tak żeby zachować te informacje tylko dla siebie.

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookies w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy społecznościowe wykorzystują informacje w celach wsparcia i integracji usług.

Nasz portal współpracuje i korzysta z narzędzi do analizy danych na stronie internetowej takich jak Google Analytics, czy Facebook Pixel. Narzędzia te analizują ruch na stronie i wykorzystują do tego m.in. tzw. “Cookies”.

Dowiedz się jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Dowiedz się jak Facebook wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „Cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów Cookies, na przykład akceptowania plików trwałych, sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania Cookies.

Zarządzanie i usuwanie plików Cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce.

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych z niektórych funkcjonalności serwisu.

W zakresie narzędzi Google Analytics, aby wyłączyć przesyłanie w/w informacji, pobierz i zainstaluj ten dodatek w swojej przeglądarce:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox i Opera. Będzie on działać w przeglądarce, gdy zostanie wczytany i uruchomi się poprawnie.

W zakresie narzędzi analitycznych Facebook Piksel, aby wyłączyć przesyłanie w/w informacji, wejdź tutaj:
https://facebook.com/ads/settings