Własna przysięga małżeńska — tylko w urzędzie stanu cywilnego?